ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
concert1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

lights1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων ήχου και φώς.

photoshooting

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού.

mixer

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων.