Η D.M.S. , έχει τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένου προσωπικού σε ξενοδοχειακές μονάδες και χώρους εστίασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και τις ανάγκες του έργου:

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

 • Μείωση κόστους ανθρώπινου δυναμικού: Εννοούμε ότι τι ξενοδοχείο έχει όφελος (
  λιγότερα άτομα λογιστηρίου, προσλήψεις, απολύσεις, πληρωμές, επόπτες, άτομα για
  τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, συνδικαλισμός, απεργίες.)
 • Μείωση κινδύνου διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού: Εννοούμε ότι μετά το
  τέλος της συμφωνημένης συνεργασίας μας δεν υπάρχει κόστος για το ξενοδοχείο
  άδειες, επιδόματα κλπ.
 • Βελτίωση διαχείρισης & αποδοτικότητας εργασίας: Με την τεχνογνωσία και την
  πείρα που διαθέτουμε μπορούμε να διαχειριστούμε το ανθρώπινο δυναμικό έτσι ώστε
  να αποδίδει τα μέγιστα όσο αφορά την εργασία.
 • Εκπαίδευση και εξειδίκευση στις ανάγκες του πελάτη: Το προσωπικό μας κάθε
  φορά εκπαιδεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες του έκαστου πελάτη.
Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένο προσωπικό για:

Υπηρεσίες